Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra

Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra

Cabajská 4
94901 Nitra
IČO: 00161373

Informácie o inštitúcii Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra

história školy      
Sobota, 18 Október 2008 16:23

Existencia našej školy sa začala 1. septembra 1952. V školskom roku 1952/53 škola otvorila prvé tri triedy s celkovým počtom žiakov 122. Zrod školy aj napriek vtedajšej konjunktúre slovenského stavebného priemyslu nebol ľahkým procesom. Vo svojich počatkoch sa táto výchovno - vzdelávacia inštitiúcia borila s personálnymi a technickými problémami, nemajúc vlastné sídlo ani učebné priestory. Aj napriek týmto problémom sa v školskom roku 1955/56 uskutočnili prvé  úspešné maturitné skúšky, v ktorých maturovalo 95 študentov.

 


Obdobie provizória sa pre SPŠ stavebnú v Nitre skončilo začiatkom školského roka 1962/63 pridelení­m vlastnej budovy, v ktorej škola sí­dli dodnes. Nové sídlo však nebolo definití­vnym riešení­m priestorových problémov vzhľadom na zvyšujúci sa počet uchádzačov o štúdium. Preto v roku 1971 vtedajšie vedenie školy pristúpilo k svojpomocnej realizácii prístavby a rekonštrukčných prác zameraných na vybudovanie nových priestorov a učební.


Najvyšší počet absolventov opúšťalo školu na konci 70. a v prvej polovici 80. rokov pod čo sa podpísala intenzívna výstavbavo vtedajšom Československu a silné populačné ročníky. V súčasnosti na SPŠ stavebnej v Nitre študuje 526 študentov.

 

 

 

 

základné údaje o škole      
Sobota, 18 Október 2008 14:48

Stredná priemyselná škola stavebná sa nachádza v mestskej časti Nitra - Čermáň asi 1 km od centra mesta. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou a je vzdialená od autobusovej a železničnej stanice asi 500 m. Škola je komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie s poskytovaním aj stravovacích služieb.Na škole v súčasnosti študuje cca 490 žiakov v 3 študijných odboroch v 18 triedach. Škola v súčasnosti poskytuje tieto študijné odbory:

 staviteľstvo

 technické a informatické služby v stavebníctve

 geodézia, kartografia a kataster

 

 

 

Pre jednotlivé predmety sú vybudované špecializované učebne a to:

 

rysovne, integrované učebne na projektovanie v grafických systémoch, učebne špecializované na výučbu odborných predmetov s podporou počítačovej techniky, odborné učebne na výučbu ekonomicky a staticky zameraných predmetov, jazykové učebne, učebňa strojopisu. Technika v odborných učebniach sa postupne podľa možností a požiadaviek vymieňa a dopĺňa, tak aby spĺňala náročne požiadavky vyučovacieho procesu.

 

 

Pre pohybové aktivity sa využíva telocvičňa, posilňovňa a vonkajší športový viacúčelový areál.

Súčasťou komplexu budov školy sú samostatné šatne pre 16 tried. Na škole je bufet s poskytovaním desiatového občerstvenia.

V školskej jedálni pri ZŠ  Nitra časť Čermáň sa pripravuje strava pre stravujúcich sa žiakov a zamestnancov školy.Na škole pôsobia samosprávne orgány, a to študentská rada, školská rada a Združenie rodičov ako samostatné občianske združenie.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Email: info@spssnr.sk
Telefón: 037/772 01 21

Kde nás nájdete?

Zobrazit